Sợi cotton chải thô, chải kỹ

Mã SP: CD YARN
Sợi Cotton chải thô, chải kỹ dùng cho dệt thoi và dệt kim
Chỉ số: Từ NE 16 đến NE 40

Filed under: Chưa được phân loại
write my research paperresearch paperscustom essay writingbuy term paperresearch paper writing
term paper writing tips